PMflex [ ET ] |

Mida tähendab CPR?

Tule levimise klassifikatsioonisüsteem CPR (Construction Product Regulation), on osa Euroopa Liidu ehitustoodete määrusest. Eesmärk on turvalisemate ehitiste, ühiste katsemeetodite ja ühise standardi tagamine kogu ELis. Uued ELi määrused jõustusid 1. juulil 2016. Sellest kuupäevast alates  oli kaablitootjatel aasta aega uute õigusaktidega kohanemiseks. See tähendab, et kõikidel tulekindlatel elektri-, signaali- ja kommunikatsioonikaablitel peab alates 1. juulist 2017 olema CE-märgistus ning need peavad olema testitud  uute tuletundlikkuse õigusaktide kohaselt. Kõik selle alla kuuluvad kaablid on mittepõlevad kaablid, mitte tulekindlad kaablid.